Wpisy utworzone w Lipiec, 2015

HF125OSPN – Podsumowanie

Autor: 25 lipca 2015

HF125OSPN – Podsumowanie

  PODSUMOWANIE: Stacja okolicznościowa HF125OSPN pracowała w dniach od 15 do 21 lipca. Zostało przeprowadzonych 186 łączności z 25 krajami takimi jak Hiszpania, Słowenia, Anglia, Francja, Węgry, Belgia, Słowacja, Rosja, Serbia, Chorwacja, Norwegia, Dania, Włochy, Estonia, Ukraina, Litwa, Holandia, Finlandia, Austria, Czechy, Litwa, Bułgaria, Niemcy i oczywiście Polska. Zakres obrazuje poniższy rysunek (źródło: hrdlog.net)     W dniach od 15 do 21 lipca 2015r. Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym pracował pod znakiem okolicznościowym...

Czytaj dalej

HF125OSPN w 125-lecie OSP w Niepołomicach

Autor: 12 lipca 2015

HF125OSPN w 125-lecie OSP w Niepołomicach

                W dniach od 15 do 21 lipca Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym będzie pracował pod znakiem okolicznościowym HF125OSPN z okazji 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 18 i 19 lipca Stacja będzie pracować z terenu Strażnicy, gdzie będą się odbywać uroczystości...

Czytaj dalej

„Okolicznościowa stacja radiowa” – artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Autor: 12 lipca 2015

„Okolicznościowa stacja radiowa” – artykuł w Gazecie Niepołomickiej

W piątek pojawił się wakacyjny numer Gazety Niepołomickiej, a w nim artykuł o naszej stacji okolicznościowej HF24DN. Zapraszamy do lektury.         Okolicznościowa stacja radiowa Tegoroczne Dni Niepołomic dla Niepołomickiego Klubu Krótko-falowców upłynęły bardzo pracowicie, a to za sprawą stacji okolicznościowej o znaku HF24DN, którą Klub uruchomił na czas trwania święta naszego miasta. Radiowe stacje okolicznościowe upamiętniają lub promują wydarzenia o różnym charakterze (np. SN10EU – dziesiąta rocznica wstąpienia Polski do UE, SN07MPL – siódmy Małopolski Piknik...

Czytaj dalej

Potwierdzenie odbioru depeszy SAQ

Autor: 11 lipca 2015

Potwierdzenie odbioru depeszy SAQ

Wszem i wobec uprzejmie donieść pragniem, że eksperyment nasz na odbiorze depeszy ze historycznej stacyji SAQ polegający, sukcesem zakończyć się raczył. Jako na dowód słów tych prawdziwości, trzy dokumenta w załączeniu pokazujem. A to list krótki jaśnie pana Larsa Kallanda, a to treść depeszy co do dzisiaj tajna musieć była oraz część listy radyjoamatorów, co odebrać depeszę zdołali. Stacyja nasza klubowa w gronie ośmiu z Polski na spisie się znalazła. Więcej informacyji i film z Grimeton SAQ, gdzie pożar nagły w czasie próby pierwszej wystąpił, na stronie www.alexander.n.se znaleźć...

Czytaj dalej
error: Content is protected !!