Posts made in luty, 2016

Marcowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 29 lutego 2016

Marcowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny mar­co­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim czwar­ta już część cyklu “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpowiedziach”. Tym razem Mariusz SP9HSQ wyja­śnia jak roz­cho­dzą się fale radio­we i czym jest propagacja. Zapra­sza­my do lektury!! Cały numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej dostęp­ny TUTAJ.

Read More

Lutowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 17 lutego 2016

Lutowy numer Gazety Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już naj­now­szy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej kolej­na część cyklu “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach” autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ. Tym razem może­my się dowie­dzieć czym jest tajem­ni­czy kod “Q”, a tak­że nauczyć się lite­ro­wać w kodzie międzynarodowym. Zapra­sza­my do lektury!!! Wer­sja PDF Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej do prze­czy­ta­nia pod adre­sem:...

Read More
error: Content is protected !!