Fotografie

MNN 2017

FIO 2017

HF26DN

jazy 2017

ŁOŚ 2017

SR9OA

Anteny SAT

W Radiu Kraków

Feryjne Dni Klubowe

6 Konferencja ARISS

HF800OBS na 800-lecie Opactwa Mniszek Benedyktynek

W sobotę 17 września stacja HF800OBS pracująca z okazji 800-lecia Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach pracowała z ogrodów klasztornych. Dzięki uprzejmości Siosrty Ksieni mogliśmy prowadzić łaczności z tego niezwykłego miejsca.

II Ćwiczenia Łączności Kryzysowej - 05.07.2016

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa w Niepołomicach, otrzymaliśmy zgodę na wjazd samochodem na zamknięty teren Puszczy Niepołomickiej oraz wykonanie testów łączności radiowej. Naszym celem było określenie, czy stacje domowe będą miały łączność z pojazdem wyposażonym w radiostacje i znajdującym się wewnątrz Puszczy, czyli w terenie bardzo trudnym radiowo. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, taki pojazd mógłby dotrzeć do miejsca prowadzenia akcji ratunkowej i przekazywać informacje do naszych stacji domowych lub bezpośrednio do miejsc zarządzania kryzysowego (np. OSP). Przeprowadzony test dotyczył łączności w paśmie 2 metry, 70 cm oraz CB (kanał 26). Chcieliśmy sprawdzić również możliwość łączności przez przemienniki SR9P (Pawełek) oraz SR9K (Siercza). Oprócz stacji domowych dwóch kolegów pracowało z miejsc położonych ponad poziomem lasu - Dąbrowa (248 m n.p.m) oraz Brzezie (284 m n.p.m). Samochodem po Puszczy poruszali się koledzy Andrzej SQ9MUP oraz Franek SQ9FSZ, testując łączność z ośmiu miejsc w terenie zalesionym. Andrzej obsługiwał radiotelefony samochodowe, Franek zapisywał raporty i dodatkowo na każdym punkcie sprawdzał łączność z małego ręcznego radia z krótką anteną. Wyniki testów pokazały, że używając dużej mocy (25 wat) w paśmie 2 metry jesteśmy w stanie porozumieć się z pojazdem w każdym miejscu Puszczy Niepołomickiej. Gorzej wypada pasmo 70 cm, które jest mocno tłumione przez drzewostan oraz przeszkody terenowe. Słabo wypadła łączność w paśmie CB, tylko dobrze wyposażone stacje bazowe mogły ją nawiązać z pojazdem Andrzeja SQ9MUP. Ciekawe wyniki dały testy łączności z radiotelefonem ręcznym. Jedynie najwyżej położona stacja w Brzeziu odbierała bezbłędnie korespondencję Franka (stacja w Dąbrowie znacznie gorzej a stacje bazowe zupełnie nie odbierały sygnału). Natomiast pewną łączność z pojazdu zapewnił przemiennik SR9P na Koskowej Górze (zarówno pasmo 2 metry jak i 70 cm). Przeprowadzone ćwiczenia dostarczyły dużo ciekawego materiału do analiz i przemyśleń (szczegółowy raport w załączeniu). Dzień klubowy 21.07.2016 r. przeznaczyliśmy na podsumowanie testów i wyznaczenie dalszych działań. W spotkaniu uczestniczył również dr Ryszard Dulski, służąc swoją szeroką wiedzą na temat łączności w warunkach ekstremalnie trudnych. W trakcie burzliwej dyskusji wyłonił się jeden główny wniosek - aby zapewnić łączność z terenu Puszczy Niepołomickiej za pomocą małego radiotelefonu, który zwykle znajduje się w kieszeni każdego krótkofalowca, musimy zbudować przemiennik w dobrej lokalizacji (duża wysokość n.p.m.). Taki przemiennik powinien wyłowić słaby sygnał z radiotelefonu, wzmocnić go i przekazać dalej. Bez tego zabiegu nie jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić korespondencji z wnętrza Puszczy Niepołomickiej. Możemy to zrobić za pomocą radiostacji samochodowej, ale nie zawsze mamy okazję wjechać na teren lasu naszym pojazdem :-) Dalszymi działaniami muszą być poszukiwania dobrych (wysokich) miejsc odpowiednich na lokalizację przemiennika oraz "osłuchanie ich" w łączności z małym ręcznym radiotelefonem.

Radio WNET - 04.08.2016

4 sierpnia w Niepołomicach gościło Radio WNET z Warszawy. Michał SQ9ZAY oraz Mariusz SP9HSQ mieli przyjemność opowiedzieć kilka słów o naszym Klubie w audycji "Poranek Wnet". FOTO: Włodzimierz Brewczyński/Radio WNET Mariusz Cieluch SP9HSQ

Akcja Ratunkowa w Podłężu - 31.07.2016

Akcja ratunkowa w Podłężu W dniu wczorajszym członkowie naszego Klubu wraz ze Strażą Leśną oraz Amatorską Siecią Ratunkową EmCom uczestniczyli w akcji ratunkowej w miejscowości Podłęże. W godzinach popołudniowych kilkutysięczna grupa pielgrzymów dotarła w okolice dworca PKP w Podłężu. Na miejscu znajdował się nasz kolega Andrzej SQ9MUP oraz kilkuosobowa grupa Strażników Leśnych, kierujących przemieszczaniem się tłumu. Szybko okazało się, że brakuje wody pitnej oraz obsługi medycznej. Andrzej przez radiotelefon który miał przy sobie przekazał informację o zagrożeniu, która za pośrednictwem Mariusza SP9HSQ trafiła do dyżurującej na kanale 145.500 stacji SP0MASR (Małopolska Amatorska Sieć Ratunkowa). Dzięki temu natychmiast udało się zawiadomić odpowiednie służby. Bardzo szybko tłum powiększał się i przybywało osób wymagających hospitalizacji. Dowódca Straży Leśnej zdecydował o ściągnięciu z obozowiska znajdującego się w środku Puszczy Niepołomickiej ponad czterdziestu Strażników oraz całego dostępnego zapasu wody pitnej. Zadysponowano także namiot dla zabezpieczenia poszkodowanych. Ta informacja dotarła do obozowiska drogą radiową za pośrednictwem stacji SP9HSQ. Od tej pory wszystkie dyspozycje przekazywane z miejsca i do miejsca prowadzenia akcji ratunkowej były przesyłane za pomocą stacji ręcznej kolegi Andrzeja SQ9MUP oraz stacji pośredniczących (domowych) kolegów Mariusza SP9HSQ i Janka SP9BCH, którzy mieli bezpośrednią łączność radiową z obozowiskiem, Nadleśnictwem oraz pojazdami Straży Leśnej. Tym kanałem również przekazywano na bieżąco raporty pogodowe. Równocześnie o aktualnej sytuacji byli informowani koledzy z EmCom dyżurujący na kanale 145.500 MHz. Z tego źródła otrzymywaliśmy również na bieżąco wiadomości o wysyłanej pomocy. Wkrótce pojawiły się kolejne oddziały Straży Pożarnej, Wojsko z zapasem wody oraz punktem medycznym, Leśnicy z wodą pitną oraz karetki pogotowia. Najbardziej poszkodowanych pielgrzymów zabierał śmigłowiec. Po około trzech godzinach udało się opanować sytuację. Większość pielgrzymów została doprowadzona do podstawianych pociągów i bezpiecznie mogła odjechać w swoim kierunku. Dzisiejsza akcja ratunkowa była pierwszym takim doświadczeniem dla członków naszego klubu. Pokazała ona, że nasz sprzęt i umiejętności pozwalają na skuteczne wezwanie pomocy oraz zapewnienie łączności zapasowej z miejscem prowadzenia akcji ratunkowej. Miłym akcentem kończącym dzień były osobiste podziękowania za naszą pracę Nadleśniczego oraz Dowódcy Straży Leśnej. My również dziękujemy za możliwość współpracy przy zabezpieczaniu Puszczy Niepołomickiej podczas trwania Światowych Dni Młodzieży. FOTO: Andrzej Czuma SQ9MUP

Porozumienie z Nadleśnictwem Niepołomice

Kilka dni temu pisaliśmy o współpracy z Nadleśnictwem Niepołomice w zakresie wsparcia radiotechnicznego jak również zapewnienia zapasowej łączności, szczególnie w okresie trwania Światowych Dni Młodzieży. Współpraca ta zaowocowała porozumieniem, które zostało podpisane 24 lipca przez Zarząd Klubu SP9MOA oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice. Porozumienie zakłada współpracę przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się dynamicznie rozwijać i przyniesie wiele korzyści dla obydwu stron.

Współpraca z Nadleśnictwem na ŚDM

Nadleśnictwo Niepołomice zaproponowało nam stałą współpracę w zakresie wsparcia radiotechnicznego jak również zapewnienia zapasowej łączności, szczególnie w okresie trwania Światowych Dni Młodzieży. Naszym pierwszym zadaniem było przygotowanie tymczasowej stacji nadawczo-odbiorczej we wskazanym miejscu Puszczy Niepołomickiej. Kolega Mariusz SP9HSQ wykonał antenę typu 7/8 J-Pole na pasmo używane przez Leśników i wraz z kolegami Andrzejem SQ9MUP i Tomkiem SP9TOM zamontowali ją na składanym maszcie. Testy łączności potwierdziły prawidłową pracę anteny ze stacjami stacjonarnymi, mobilnymi i przenośnymi. Następnie przekazano nam do remontu antenę bazową GP, która została uszczelniona, zestrojona i z nowym kablem powędrowała na docelowe miejsce pracy. Kilka dni później, już w pięknym słońcu, zamontowaliśmy antenę do pracy w paśmie profesjonalnym VHF oraz na naszych pasmach amatorskich.

Odbiór depeszy SAQ 2016

Po raz drugi w swojej historii Niepołomicki Klub Krótkofalowców podjął próbę odbioru transmisji z zabytkowej stacji w Grimeton. Próba zakończyła się sukcesem. Tym razem przy odbiorniki EKD-300 zasiadł kolega Jurek SP9FBT, który live zapisywał na kartce treść nadawania wiadomości. Po zakończeniu transmisji wyświetlony został film opowiadający dzieje stacji w Grimeton.

Piknik w Podłężu

Podobnie jak w ubiegłym roku w dniu 19.06.2016 Niepołomicki Klub Krótkofalowców wziął udział w Pikniku Szkolnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Podłężu koło Niepołomic

Zakupy

Sprzęt zakupiony w ramach realizacji Zapasowej Sieci Łączności Kryzysowej w Gminie Niepołomice

Stacja OPOCZNO

Przygoda ekipy zmierzającej do Warszawy na egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych. Dzięki PKP Intercity na egzamin spóźniliśmy się tylko... 3 godziny :P

Zajęcia w SP9MOA

Kurs przygotowawczy do egzaminu UKE

Egzamin w Siemianowicach Śląskich

12 grudnia kursanci Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców przystąpili do egzaminu państwowego w delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich.

5. Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Ostrowie Wielkopolskim.

17 października odbyła się 5. Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Ostrowie Wielkopolskim. Nie mogło tam zabraknąć członków SP9MOA.

Wizyta Bocheńskiej Grupy CQMBO - 08.10.2015

8 października podczas dnia klubowego z wizytą przybyła do nas reprezentacja zaprzyjaźnionej Bocheńskiej Grupy Krótkofalowców CQMBO w składzie: Bogusław SP9LGB, Jacek SQ9LFO, Marcin SQ9ZBC, Radek SQ9PXE i Janusz SQ9LCH. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją Mariusza SP9HSQ, obrazującą przebieg tego przemiłego przyjacielskiego spotkania

Łoś 2015

Coroczne spotkanie krótkofalowców na styku trzech okręgów. W tym roku nie zabrakło tam również przedstawicieli SP9MOA