Kontakt

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców
przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym

ul. Miko­ła­ja Koper­ni­ka 2
32–005 Nie­po­ło­mi­ce

 

 

Captcha:
6 + 9 =

error: Content is protected !!