Kontakt

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krótkofalowców
przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym

ul. Miko­ła­ja Koper­ni­ka 2
32–005 Niepołomice

 

 

Captcha:
15 + 15 =

error: Content is protected !!