Litery U V

Tekst 7 — nauka liter U V

Melo­dia liter —   U      ti-ti-taaa
                             V      ti-ti-ti-taaa

 

===============================================

 

Tekst 8 — dosko­na­le­nie odbio­ru pozna­nych liter

 

===============================================

 

Tekst 8.1 — ciąg dal­szy dosko­na­le­nia odbio­ru pozna­nych liter

 

===============================================

 

Tekst 9 — rów­no­mier­ny

Tekst dosko­na­lą­cy odbiór pozna­nych zna­ków.
Ilość zna­ków w tek­ście jest rów­no­mier­na.

 

===============================================

error: Content is protected !!