Stacja klubowa

UKE Kra­ków 189/K/I/2014
Pozwo­le­nie waż­ne do: 2024-06-20
Znak sta­cji: SP9MOA
Kate­go­ria 1
Moc: 150

Kie­row­nik Stacji:
Jan  SP9BCH

Ope­ra­to­rzy:
Mariusz  SP9HSQ
Patryk  SQ9OZG

error: Content is protected !!