Posts made in maj, 2017

Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 15 maja 2017

Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny majo­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej arty­kuł Kie­row­ni­ka Sta­cji Klu­bo­wej SP9MOA Jan­ka Kusia SP9BCH. Tym razem czy­tel­ni­cy mogą się dowie­dzieć czym są “Łowy na lisa”. Zapra­sza­my do lektury!!! Cały numer Gaze­ty dostęp­ny TUTAJ

Read More

SP9MOA na Pikniku Rodzinnym Szczepu PUSZCZA

Posted by on 15 maja 2017

SP9MOA na Pikniku Rodzinnym Szczepu PUSZCZA

13 maja Sta­cja Klu­bo­wa SP9MOA po raz kolej­ny była atrak­cją corocz­ne­go Pik­ni­ku Rodzin­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Szczep Pusz­cza — Niepołomice.  Dzię­ku­je­my za zaproszenie!! Foto: Mariusz SP9HSQ...

Read More
error: Content is protected !!