Dzień Klubowy: 8 grudnia

Posted by on 16 stycznia 2017

Dzień Klubowy: 8 grudnia

Dzień Klu­bo­wy: 8 grudnia

 

 

Wero­ni­ka i Ewa pro­wa­dzą tre­nin­go­we łącz­no­ści pod okiem Jan­ka SP9BCH i Mariu­sza SP9HSQ.
Antoś skła­da swo­je pierw­sze ukła­dy elektroniczne.

Wszy­scy cze­ka­my na prze­lot ISS aby ode­brać obraz­ki z kosmo­su. Nie­ste­ty, gdy Sta­cja była nad nami nadaj­nik SSTV nie pra­co­wał i nic nie odebraliśmy. 

error: Content is protected !!