Ferie w SP9MOA

Posted by on 12 marca 2017

Ferie w SP9MOA

Dzia­ło się pod­czas “feryj­nych” Dni Klu­bo­wych w SP9MOA

Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu i krót­kiej foto­re­la­cji autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ

 

 

 

error: Content is protected !!