Grudniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 7 stycznia 2018

Grudniowy numer Gazety Niepołomickiej

Uka­zał sie już gru­dnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł Mariu­sza SP9HSQ opo­wia­da­ją­cy o naszych wspól­nych ćwi­cze­niach Mar­co­ni 2017. Zapra­sza­my do lektury 🙂

error: Content is protected !!