HF125OSPN w 125-lecie OSP w Niepołomicach

Posted by on 12 lipca 2015

HF125OSPN w 125-lecie OSP w Niepołomicach

 

 

 

 

 

 

 

 

karta HF125OSPN

W dniach od 15 do 21 lip­ca Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym będzie pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF125OSPN z oka­zji 125-lecia Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Niepołomicach.

18 i 19 lip­ca Sta­cja będzie pra­co­wać z tere­nu Straż­ni­cy, gdzie będą się odby­wać uro­czy­sto­ści rocznicowe.

error: Content is protected !!