HF12FOG — Dwunaste Pola Chwały 22–24.09.2017

Posted by on 3 października 2017

HF12FOG — Dwunaste Pola Chwały 22–24.09.2017

12 Pola Chwa­ły prze­szły do histo­rii. Jak zwy­kle bawi­li­śmy się świet­nie, a przy tym mogli­śmy popu­la­ry­zo­wać nasze hob­by 🙂
A to co widzie­li­śmy pre­zen­tu­je­my na zdję­ciach Mariu­sza SP9HSQ

error: Content is protected !!