Obserwatorium


Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach stwarza możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie astronomii, astronautyki, nauk przyrodniczych oraz technologii informacyjnej.

Sztandarowa działalność koncentruje się wokół zajęć edukacyjnych i tzw. kół zainteresowań prowadzonych w okresie roku szkolnego. Obserwatorium zajmuje się także popularyzacją astronomii i nauk przyrodniczych organizując prelekcje, pokazy nieba i okolicznościowe spotkania popularno-naukowe.

Polecamy odwiedzie strony internetowej obserwatorium, gdzie znaleźć można aktualne informacje o tej instytucji, ale też poznać harmonogramy lub zapisać się na obserwacje nieba lub pokazy w planetarium.

Prezentacja nowej siedziby Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach

Zaaktualizowano: