Innowacyjny start — artykuł

Posted by on 6 października 2015

Innowacyjny start — artykuł

 

 

W perio­dy­ku “Inno­wa­cyj­ny start” wyda­nym na Mało­pol­ską Noc Naukow­ców uka­zał się arty­kuł autor­stwa Pani mgr. Moni­ki Maśla­niec pt. “Krót­ko­fa­low­cy w MOA znów nada­ją…”. Zapra­sza­my do lektury.

 

 

001

error: Content is protected !!