Kolejna wizyta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego


18 listopada przedstawiciele Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców SP9MOA po raz kolejny gościli z roboczą wizytą u Pana Edwarda Gronowskiego, szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wielickiego. Celem wizyty było przekazanie informacji o naszych działaniach zrealizowanych od ostatniego wiosennego spotkania, a polegających głownie na przygotowaniach do utworzenia sieci łączności zapasowej, jak również propagowaniu krótkofalarstwa wśród lokalnej społeczności. Pan Edward otrzymał szczegółowe pisemne sprawozdanie z Pierwszych Ćwiczeń Kryzysowych, przeprowadzonych przez członków Klubu w dniu 18.10.2015 roku. Omówiliśmy także nasze plany na przyszły rok, związane z budową sieci łączności zapasowej na terenie Gminy Niepołomice. Pan Edward zapewnił nas, że w 2016 roku krótkofalowcy będą zaproszeni do udziału w cyklicznie organizowanych ćwiczeniach kryzysowych. Otrzymaliśmy również zgodę na przeprowadzenie testów łączności radiowej z budynku, w którym mieści się Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Foto
Mariusz Cieluch SP9HSQ, Michał Matusik SQ9ZAY oraz p. Edward Gronowski
,

Dodaj komentarz