Krótkofalarstwo w pytaniach i odpowiedziach — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Posted by on 8 grudnia 2015

Krótkofalarstwo w pytaniach i odpowiedziach — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już naj­now­szy, gru­dnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej a w nim pierw­sza część cyklu arty­ku­łów Mariu­sza SP9HSQ, dają­ca odpo­wie­dzi na czę­sto zada­wa­ne nam pytania.

Zapra­sza­my do lektury!!!

 

GN Grudzień

error: Content is protected !!