Litery A N

Tekst 10 — nauka liter A N

Melo­dia lite­ry —  A  — ti-taaa
                              N  — taaa-tit

 

===============================================

 

Tekst 11 — dosko­na­le­nie odbio­ru pozna­nych liter

 

===============================================

 

Tekst 11.1 — ciąg dal­szy dosko­na­le­nia odbio­ru pozna­nych liter

 

===============================================

 

Tekst 11.2 — ciąg dal­szy dosko­na­le­nia odbio­ru pozna­nych liter

 

===============================================

 

Tekst 12 — równomierny

Tekst dosko­na­lą­cy odbiór pozna­nych znaków.
Ilość zna­ków w tek­ście jest równomierna.

 

===============================================

error: Content is protected !!