Łoś 2018

Posted by on 15 sierpnia 2019

Łoś 2018

Trwa XI ogól­no­pol­skie spo­tka­nie Krót­ko­fa­low­ców ŁOŚ 2018. Nie mogło na nim zabrak­nąć repre­zen­ta­cji SP9MOA w skła­dzie Janek SP9BCH, Michał SQ9ZAY, Andrzej SQ9MUP oraz auto­ra niniej­sze­go mate­ria­łu foto Mariusz SP9HSQ. Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji😉

error: Content is protected !!