Lutowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 17 lutego 2016

Lutowy numer Gazety Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już naj­now­szy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej kolej­na część cyklu “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach” autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ.
Tym razem może­my się dowie­dzieć czym jest tajem­ni­czy kod “Q”, a tak­że nauczyć się lite­ro­wać w kodzie międzynarodowym.

Zapra­sza­my do lektury!!!

Wer­sja PDF Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej do prze­czy­ta­nia pod adre­sem: http://wspolny.niepolomice.eu/dokumenty_na_st…/…/2016_02.pdf

Part_3

error: Content is protected !!