Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 15 maja 2017

Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny majo­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej arty­kuł Kie­row­ni­ka Sta­cji Klu­bo­wej SP9MOA Jan­ka Kusia SP9BCH. Tym razem czy­tel­ni­cy mogą się dowie­dzieć czym są “Łowy na lisa”.

Zapra­sza­my do lektury!!!

Cały numer Gaze­ty dostęp­ny TUTAJ

error: Content is protected !!