Październikowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 13 listopada 2016

Październikowy numer Gazety Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już paź­dzier­ni­ko­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej Michał SQ9ZAY przy­bli­ża histo­rię Trans­atlan­tyc­kiej Cen­tra­li Nadaw­czej w Babi­cach oraz bliź­nia­czej insta­la­cji SAQ w szwedz­kim Gri­me­ton. Zapra­sza­my do lektury!

gn10

 

Cały numer Gazet dostęp­ny TUTAJ

error: Content is protected !!