Porozumienie z Nadleśnictwem Niepołomice


Jakiś czas temu pisaliśmy o współpracy z Nadleśnictwem Niepołomice w zakresie wsparcia radiotechnicznego jak również zapewnienia zapasowej łączności, szczególnie w okresie trwania Światowych Dni Młodzieży. Współpraca ta zaowocowała porozumieniem, które zostało podpisane 24 lipca przez Zarząd Klubu SP9MOA oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice.
Porozumienie zakłada współpracę przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się dynamicznie rozwijać i przyniesie wiele korzyści dla obydwu stron.

,

Dodaj komentarz