Potwierdzenie odbioru depeszy SAQ


Wszem i wobec uprzejmie donieść pragniem, że eksperyment nasz na odbiorze depeszy ze historycznej stacyji SAQ polegający, sukcesem zakończyć się raczył.

Jako na dowód słów tych prawdziwości, trzy dokumenta w załączeniu pokazujem. A to list krótki jaśnie pana Larsa Kallanda, a to treść depeszy co do dzisiaj tajna musieć była oraz część listy radyjoamatorów, co odebrać depeszę zdołali. Stacyja nasza klubowa w gronie ośmiu z Polski na spisie się znalazła. Więcej informacyji i film z Grimeton SAQ, gdzie pożar nagły w czasie próby pierwszej wystąpił, na stronie www.alexander.n.se znaleźć można.

SAQ Info
List Larsa Kallanda
SAQ Message
Treść depeszy
SAQ tab
Lista stacji w tym nasz stacja klubowa.
SAQ_VI-2015
Depesza zapisana 28.06.2015r. przez Janka SP9BCH
,

Dodaj komentarz