Niepołomicki Radar ADS‑B

Zakład­kę ADS‑B przy­go­to­wał Michał Matu­sik SQ9ZAY. Sta­cja odbior­cza zbu­do­wa­na na mikro­kom­pu­te­rze Rasp­ber­ry Pi 3 z apli­ka­cją PiA­wa­re, odbior­nik RTL-SDR z wyko­rzy­sta­niem ante­ny koli­ne­ar­nej dopa­so­wa­nej do pasma 1GHz

 

error: Content is protected !!