SP9MOA na Pikniku Rodzinnym Szczepu PUSZCZA

Posted by on 15 maja 2017

SP9MOA na Pikniku Rodzinnym Szczepu PUSZCZA

13 maja Sta­cja Klu­bo­wa SP9MOA po raz kolej­ny była atrak­cją corocz­ne­go Pik­ni­ku Rodzin­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Szczep Pusz­cza — Nie­po­ło­mi­ce.

Dzię­ku­je­my za zaproszenie!!
Foto: Mariusz SP9HSQ

 

error: Content is protected !!