Styczniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 15 stycznia 2016

Styczniowy numer Gazety Niepołomickiej

Uka­zał się już naj­now­szy, stycz­nio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim kolej­ny arty­kuł z serii “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”  autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ. Tym razem zdra­dza­my tajem­ni­ce SDR‑a. Zapra­sza­my do lektury.

 

KWPiO2

Klik­nij w zdję­cie aby powiększyć.

 

Cały numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej dostęp­ny TUTAJ

error: Content is protected !!