V Piknik Rodzinny Szczepu “Puszcza”

Posted by on 15 sierpnia 2019

V Piknik Rodzinny Szczepu “Puszcza”

2 maja 2019r. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA uczest­ni­czył w V Pik­ni­ku Rodzin­nym orga­ni­zo­wa­nym przez Szczep Pusz­cza — Nie­po­ło­mi­ce. Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji przy­go­to­wa­nej przez Mariu­sza SP9HSQ 

error: Content is protected !!