Zapraszamy na odbiór depeszy SAQ 28 czerwca


Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Nadchodzi depesza SAQ!

Niepołomicki Klub Krótkofalowców wszystkich światłych mieszkańców Niepołomic zaprosić pragnie, na eksperyment specyjalny, polegający na fal radiowych odbiorze, któremi to tajna depesza ze szwedzkiej stacyji SAQ przesłana będzie. Stacyja ta w 1924 roku zbudowana była, i do tej pory dzięki staraniom wielkim tamtejszych radyja pasjonatów, po dwakroć w roku załączana jest, na Wigiliję i święto inżyniera Alexandersona, które to w tym roku 28-go czerwca przypadać będzie.

Stacyja na bardzo niskich frekwencjach pracuje, 17.200 cykli na sekundę, a generator ma potężny, mocy 200 tysięcy watów do anteny dostarczyć zdoła. A i anteny nie byle jakie, na sześciu stumetrowych słupach rozwieszone. W wieku minionym zastosowanie ważne miała, do przesyłania depesz radiowych przez Atlantyk służąc.

Wszystkich chętnych uprasza się o przybycie do budynku Planetarium MOA (ul. Mikołaja Kopernika 2) w niedzielę 28 dnia czerwca na godzinę dziesiątą minut dwadzieścia. Najsampierw film na dużym ekranie wyświetlany będzie, co by ze stacyją SAQ każdy zapoznać się zdołał. Potem czas krótki na anteny dostrojenie i radia nastawienie. Punktualnie o jedenastej godzinie, telegrafista klasy w mieście najlepszej Janek SP9BCH, odbierać depeszę próbował będzie na odbiorniku EKD-300 jakości znakomitej, bo dawno dla wojska w byłym NRD robionem. A sztuka odbioru depeszy nie byle jaka, bo sygnał daleki i zakłóceń pełen, i tylko kilku polskim specyjalistom w minionych latach się powiodła.

Treść depeszy natychmiast kurierem do Szwecyji posłany będzie, a po sprawdzeniu przez inżynierów tamtejszych jej zgody z oryginałem, do dwóch tygodni odpowiedzi czekać będziem – czy radyjo nasze sprawne a telegrafista ucho ma czułe. Przez ten czas uprasza się w eksperymencie uczestniczących, o nie wyjawiane treści depeszy w rozmowach z innemi mieszkańcami, w próbach nie biorącemi udziału.

Koniec eksperymentu na jedenastą minut piętnaście przewidujem.
Jeśli eksperyment powieść się zdoła, wielki honor i sława czekać nas musi. A to pamiątkowa karta QSL na nasz Klub wypisana będzie i jako odbiorcy do specyjalnego rejestru zapisani będziem.

Skan001

Skan002

Skan003

Jeśliby kto chciał języka zasięgnąć, to więcej informacyji na stronie www.alexander.n.se uzyskać może. A własny odbiornik sprytny radyjoamator zbudować sam zdoła, z doświadczeń naszego kolegi Mariusza SP9HSQ korzystając (https://sites.google.com/site/sp9hsq/home/vlf). W trakcie eksperymenta można będzie o techniczne kwestie wypytać oraz sygnały z innych stacyji wojskowych pooglądać. A kolega Mariusz SP9HSQ swoją antenę magnetyczną ELF pokaże, co nią naturalny Rezonan Schumanna (tzw. Puls Ziemi) odbierać potrafi.

Z krótkofalarskim pozdrowieniem

Aktualizacja: 26.06.2015r.

Z ostatniej chwili!

Nasz eksperyment na niedzielę planowany zacny gość uświetnić raczy!

Z wizytą roboczą przybędzie Szanowy Pan Ryszard Dulski, znany radyjokomunikacyji miłośnik i w reparacji odbiorników wszelakiej maści specyjalista niedościgniony. W mowie swej krótko nam przedstawi, że i Polacy stacyje na niskich frekwencyjach posiadali i do komunikcji ze światem używali. A i ze swoich zbiorów ogromnych dwa radyjoodbiorniki z epoki minionej pokazać przywiezie.

 

Niechaj więc nikt nie zapomni o eksperymencie naszym, który w niedzielę o dziesiątej minut dwadzieścia rozpoczynać będziem!

,

Dodaj komentarz