Zarząd i członkowie Klubu

ZARZĄD SP9MOA

 

Michał Matu­sik SQ9ZAY

PREZES

Mariusz Cie­luch SP9HSQ

SEKRETARZ

Andrzej Czu­ma SQ9MUP

SKARBNIK

KOMISJA REWIZYJNA

Jan Kuś SP9BCH

Prze­wod­ni­czą­cy

Patryk Góra SQ9O
Sła­wo­mir Gajos SQ9SXP

Człon­ko­wie Zwyczajni

Tymon Kret­sch­mer
  Marek Mar­cin­czyk SP9NCE
  Mar­cin Cho­mów SQ9ZAP
  Kamil Myśli­wiec SP9USB 

Bar­ba­ra Myśli­wiec SP9END

  Bar­ba­ra Matu­sik (QSL Menager)
  Jerzy Zalew­ski SP9ADH
  Andrzej Łach SQ9A
  Jakub Kola­siń­ski
  Tomasz Adam­czyk SQ9SPR
  Tomasz Szre­nia­wa SP9TOM
  Rafał kowa­lik SQ9IAB
  Alek­san­der Sze­ląg SQ9AOG
Jerzy Pyrek SP9FBT
  Michał Jarec­ki SP9MTJ
  Seba­stian Madej SP9WAT
  Michał Flu­dziń­ski
  Woj­ciech Oczkoś SP9WRK
Ire­ne­usz Maj­chrow­ski SP9IM
  Miłosz Przy­by­ło­wicz
  Michał Szulc
  Łukasz Cza­plak SQ9NKH
  Andrzej Czap­ka SP9SQV

Uczest­ni­cy Klubu

  Jakub Mar­cin­czyk SP9-12012
  Fran­ci­szek Sze­ląg SQ9FSZ
  Fran­ci­szek Gło­gow­ski SP9FGK
error: Content is protected !!