Znaki przestankowe

Tekst 40 — Nauka zna­ków przestankowych

Odbiór zna­ków —   krop­ka   (.)     prze­ci­nek ( , )     pytaj­nik  (?)      rozdział (=)
Melo­dia  zna­ków prze­stan­ko­wych        ( . )  krop­ka      ti-taaa-ti-taaa-ti-taaa
                                                                     ( , )   prze­ci­nek       taaa-taaa-ti-ti-taaa-taaa
                                                                     ( ? )  znak zapy­ta­nia    ti-ti-taaa-taaa-ti-tit
                                                                     ( = )   roz­dział      taaa-ti-ti-ti-ti-taaa

===============================================

error: Content is protected !!