Krótkofalarstwo

Hobby. Często służba i niekiedy sposób na życie. Krótkofalarstwo to nawiązywanie łączności przy pomocy radiostacji, udział w zawodach oraz budowa własnych konstrukcji nadawczo-odbiorczych.
Łączności foniczne, cyfrowe oraz telegrafia (alfabet Morse’a) – oto niektóre możliwości jakie otwierają się przed osobą posiadającą pozwolenie radiowe.
Ukoronowaniem działań krótkofalowca może być karta potwierdzająca łączność z kimś na drugiej półkuli lub wsparcie zawodowych służb ratowniczych.

Obserwatorium

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach stwarza możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie astronomii, astronautyki, nauk przyrodniczych oraz technologii informacyjnej.
Sztandarowa działalność koncentruje się wokół zajęć edukacyjnych i tzw. kół zainteresowań prowadzonych w okresie roku szkolnego. Obserwatorium zajmuje się także popularyzacją astronomii i nauk przyrodniczych organizując prelekcje, pokazy nieba i okolicznościowe spotkania popularno-naukowe.

Zapraszamy do nas!

Można się z nami skontaktować wieloma metodami :). Najlepszą jest jednak spotkanie „twarzą w twarz”, a do tego jeszcze przy radiu! Serdecznie zapraszamy na spotkania klubowe, które odbywają się we czwartki o godzinie 18.00 – oczywiście w siedzibie Klubu, czyli w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym (budynek Planetarium)
ul. M. Kopernika 2, Niepołomice

Częstotliwości Klubowe:

2m – 144,5125 MHz

70cm – 433.750 MHz

SR9OA – 438,750-7.6 MHz

error: Content is protected !!