Krótkofalarstwo


Krótkofalarstwo to hobby związane z radiokomunikacją na falach elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości, zwanych falami krótkimi. Krótkofalowcy korzystają z urządzeń nadawczych i odbiorczych, aby przesyłać i odbierać sygnały radiowe.

Krótkofalowcy mogą prowadzić łączności z innymi krótkofalowcami na całym świecie i wymieniać informacje o sobie, swoich zainteresowaniach oraz warunkach atmosferycznych i technicznych, jakie panują w ich okolicy. Krótkofalarstwo jest jednym z najstarszych i najbardziej rozwiniętych hobby na świecie, z ponad dwoma milionami krótkofalowców na całym świecie.

Krótkofalowcy używają różnych technologii radiowych, w tym analogowych i cyfrowych, aby przesyłać i odbierać sygnały. Hobby to wymaga pewnej wiedzy i umiejętności technicznych, ale jednocześnie może dostarczyć wiele satysfakcji z posiadania własnej stacji radiowej i łączenia się z ludźmi z różnych krajów i kultur.

Krótkofalarstwo to hobby, ale często służba, a niekiedy sposób na życie. Krótkofalarstwo to m.in. także udział w zawodach lub budowa własnych konstrukcji nadawczo-odbiorczych.

Łączności foniczne, cyfrowe oraz telegrafia (alfabet Morse’a) – oto niektóre możliwości jakie otwierają się przed osobą posiadającą pozwolenie radiowe.

Ukoronowaniem działań krótkofalowca może być karta QSL potwierdzająca łączność z kimś na drugiej półkuli lub wsparcie zawodowych służb ratowniczych.

Na stronie Jak zacząć? umieściliśmy szereg przydatnych informacji dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z tym hobby.

Łączność poprzez satelitę Es’hail-2 – Grudzień, 2022

Zaaktualizowano: