Wpisy utworzone w Maj, 2017

Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Autor: 15 maja 2017

Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny majo­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej arty­kuł Kie­row­ni­ka Sta­cji Klu­bo­wej SP9MOA Jan­ka Kusia SP9BCH. Tym razem czy­tel­ni­cy mogą się dowie­dzieć czym są “Łowy na lisa”. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!!! Cały numer Gaze­ty dostęp­ny...

Czytaj dalej

SP9MOA na Pikniku Rodzinnym Szczepu PUSZCZA

Autor: 15 maja 2017

SP9MOA na Pikniku Rodzinnym Szczepu PUSZCZA

13 maja Sta­cja Klu­bo­wa SP9MOA po raz kolej­ny była atrak­cją corocz­ne­go Pik­ni­ku Rodzin­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Szczep Pusz­cza — Nie­po­ło­mi­ce. Dzię­ku­je­my za zapro­sze­nie!! Foto: Mariusz SP9HSQ...

Czytaj dalej
error: Content is protected !!