Znaki przestankowe


Tekst 40 – Nauka znaków przestankowych

Odbiór znaków –   kropka   (.)     przecinek ( , )     pytajnik  (?)      rozdział  (=)
Melodia  znaków przestankowych        ( . )  kropka      ti-taaa-ti-taaa-ti-taaa
                                                                     ( , )   przecinek       taaa-taaa-ti-ti-taaa-taaa
                                                                     ( ? )  znak zapytania    ti-ti-taaa-taaa-ti-tit
                                                                     ( = )   rozdział      taaa-ti-ti-ti-ti-taaa

===============================================

Zaaktualizowano: