6 miejsce w SP CW Contest 2016

Posted by on 13 listopada 2016

6 miejsce w SP CW Contest 2016

 

 

 

 

 

 

 

Miło nam poin­for­mo­wać, że sta­cja Klu­bo­wa SP9MOA zaję­ła 6 miej­sce w SP CW Con­test 2016.

Przy klu­czu zasiadł nie­za­stą­pio­ny Kie­row­nik Sta­cji Klu­bo­wej Janek SP9BCH, któ­re­mu  przede wszyst­kim nale­żą się gra­tu­la­cje za ten wynik 🙂

Gra­tu­la­cje Janku!!!wyniki-sp_cw_contest2016

error: Content is protected !!