Adaptujemy się :)

Posted by on 15 sierpnia 2019

Adaptujemy się :)

W nowym pomiesz­cze­niu klu­bo­wym trwa­ją porząd­ki. Adap­tu­je­my pomiesz­cze­nie w har­ców­ce na uli­cy Par­ty­zan­tów w Nie­po­ło­mi­cach. Wszyst­kich chęt­nych do pomo­cy zapraszamy.

error: Content is protected !!