Brawo Bastian!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Brawo Bastian!

Oto pierw­sza, wła­sno­ręcz­nie zro­bio­na ante­na nasze­go klu­bo­we­go kole­gi i to według jego autor­skie­go pro­jek­tu!
Z takim sprzę­tem nie strasz­ny nam żaden satelita 🙂

error: Content is protected !!