Czerwcowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 17 czerwca 2017

Czerwcowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny czerw­co­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł Micha­ła SQ9ZAY opi­su­ją­cy akty­wa­cję szczy­tów gór­skich SOTA. Zapra­sza­my do lektury!!!


Cały numer Gaze­ty dostęp­ny TUTAJ

error: Content is protected !!