Grudniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 16 stycznia 2017

Grudniowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny gru­dnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej a w nim szó­sta część porad­ni­ka “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”. Tym razem Mariusz SP9HSQ odpo­wia­da na pyta­nia jakich urzą­dzeń nadaw­czo-odbior­czych uży­wa­ją krót­ko­fa­low­cy. Zapra­sza­my do lektury!!

Wer­sja do prze­czy­ta­nia: http://sp9moa.moa.edu.pl/…/2016/12/Bez-tytułu-e148320906193…

Peł­ny numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej:http://wspolny.niepolomice.eu/dokumenty_na_st…/…/2016_12.pdf

error: Content is protected !!