HF24DN na 24 Dni Niepołomic


 

 

 

 

 

 

 

dzienklub

nce

 

 

 

 

 

W dniach 22-24 maja Niepołomicki Klub Krótkofalowców będzie pracował pod znakiem okolicznościowym HF24DN z okazji 24 Dni Niepołomic. Jako, że stacja będzie pracować w sąsiedztwie Zamku Królewskiego (MWI01) przeprowadzona łączność będzie się liczyć do Dyplomu Zamkowego. 

Łączności będą potwierdzane okolicznościowymi kartami QSL.

QSL via SP9MOA (OT-12)

HF24DN na APRS

 

frfrf-900x300

 

 Podczas Dni Niepołomic zbierane są pieniądze dla Julci,  córki naszych znajomych, chorej na zapalenie mózgu Rasmussena.

Julia-Kołodziej-ulotka-e1431873763241

 

 

Historia Niepołomic jest nierozerwalnie związana z zamkiem oraz z Puszczą Niepołomicką, jako miejscem licznych polowań owianych legendami.
Nieznany jest dokument lokacyjny Niepołomic, prawdopodobnie nigdy go nie było. Pierwotna wieś powstała zapewne jako osada usługowa przy wzniesionym tu w latach 1340 – 1349 przez Kazimierza Wielkiego zamku obronno-myśliwskim. W 1350 roku została w niej erygowana parafia, której konsekracji, w październiku 1358 roku, dokonał w obecności Króla arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik. Z pewnością wówczas istniała tu karczma królewska, w którą władca przy okazji konsekracji kościoła uposażył pierwszego niepołomickiego plebana.
Znaczniejszy rozwój osady przypadł dopiero na czasy Władysława Jagiełły, który polubił Niepołomice. Liczne wizyty królewskie przyciągały – poza ścisłą świtą i dworem – wielu gości, którzy musieli gdzieś spać i coś jeść. Ze spisu sporządzonego w 1564 roku wynika, że wieś Niepołomice liczyła już co najmniej 200 mieszkańców, w tym 11 kmieci, 17 karczmarzy, 5 garncarzy oraz kilku leśnych, których obowiązkiem było strzeżenie Puszczy.
Niepołomice prawa miejskie otrzymały już po rozbiorach. 11 kwietnia 1776 roku władze austriackie umieściły tutaj siedziby dyrekcji dóbr państwowych, sądu powiatowego, urzędu celnego i skarbowego, założyły obszerny rynek oraz nadały miastu herb. W tarczy na niebieskim tle umieszczony był fragment zamku w kolorze białym, z pięcioma oknami i zarysem bramy. Mury zamkowe z obu stron były podtrzymywane przez przednie łapy złotych gryfów, zwróconych przodem do siebie. W okresie międzywojennym herb zmieniono nadając mu kształt owalny z wizerunkiem orła z koroną i napisem: Miasto Niepołomice. Obecny herb nawiązuje jednak do pierwotnej wersji.
Niepołomice stanowiły ważny punkt mapy na wschód od Krakowa. Świadectwem tego było włączenie miasta w połowie XIX wieku do galicyjskiego systemu kolejowego łączącego Kraków z Dębicą i Lwowem.
W 1888 roku Burmistrzem Niepołomic został Władysław Wimmer. Zapisał się w historii miasta jako sprawny administrator, budowniczy i… producent dachówek, które po dziś dzień można zobaczyć na dachach w Wiedniu i Berlinie.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, Austriacy bez oporów opuścili Niepołomice, a 7 listopada 1918 roku mieszkańcy miasta uroczyście posadzili Dąb Wolności, który do dzisiaj stoi w Parku Miejskim.
Po drugiej wojnie światowej sytuacja miasta była bardzo ciężka. Zginęło wielu mieszkańców, nie działały szkoły, życie gospodarcze było zupełnie zdezorganizowane. Dopiero na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, w związku z budową Nowej Huty, Niepołomice zaczęły się dynamicznie rozwijać.
Po upadku PRL w Niepołomicach zaczęli rządzić ludzie wybrani w demokratycznych wyborach. 7 czerwca 1990 roku Rada Miejska wybrała na burmistrza Stanisława Kracika, pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 19 lat. W październiku 2009 roku Stanisław Kracik zrezygnował z funkcji burmistrza i został powołany przez Premiera Donalda Tuska na funkcję Wojewody Małopolskiego. Pełniącym funkcje burmistrza został Roman Ptak, dotychczasowy wiceburmistrz. 6 grudnia 2010 roku, po zwycięstwie w wyborach samorządowych Roman Ptak uroczyście złożył ślubowanie i zaczął pracę jako Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. Dziś całą gminę zamieszkuje prawie 25 tysiący osób, a miasto stawiane jest za wzór dobrego zarządzania.

 

Zapraszamy do obejrzenia starych fotografii z Niepołomic, które znajdują się w NAC – Narodowym Archiwum Cyfrowym. 

 

British-flag_1

Special event station work from 22.05.2015 to 24.05.2015, on the occasion of the 24th Niepolomice Day’s.

Connectivity will be rewarded by receiving special commemorative QSL cards.

QSL via SP9MOA (OT-12)

HF24DN in APRS

Niepołomice – History

The history of Niepołomice is closely related to the history of the castle which used to be a favourite summer residence of several Polish kings, often being referred to as „the other Wawel”, and Niepołomice Forest which was a royal hunting ground.

The exact date of foundation of Niepołomice is not known. The original village came into being as a settlement outside the walls of the hunting castle built here in 1340-49 by King Casimir the Great. In 1350 the parish of Niepołomice was established. In October 1358 it was consecrated by Archbishop Jarosław Bogoria Skotnicki in the presence of the king himself. In this area there was also a royal inn which the king gave to the first parson of Niepołomice when the parish church was consecrated.

The settlement began to flourish under the reign of Władysław Jagiełło who apparently liked visiting Niepołomice. The royal visits attracted many guests who had to be provided with accommodation and meals. According to the census of 1564 the village of Niepołomice had a population of 200, including 11 freemen, 17 inn-keepers, 5 potters and several foresters who protected the royal forests.

Niepołomice was granted the town charter after the partition of Poland. On 11th April 1776 the Austrian authorities established there a county court, treasury office, customs office. A large market square was built and the town received a coat of arms: white castle with five windows and an outline of the gate, supported on either side by two golden griffons facing each other, on a blue shield. In the interwar years the town’s coat of arms was changed into an oval shield with a crowned eagle and the inscription „The Town of Niepołomice”. However, the current coat o arms was inspired by the original version.

Niepołomice as an important location east of Cracow became in the mid-19th century a part of Galicia’s railway system connecting Cracow with Dębica and Lwów.

1888 brought the election of Władysław Wimmer as the town’s mayor. He gained the reputation as an able administrator, builder and… manufacturer of excellent roof tiles which to this day cover roofs of many houses in Vienna and Berlin.

After the end of World War 1, the Austrians left Niepołomice without delay. To celebrate this fact, on 7th November 1918, the town’s inhabitants planted the Oak of Freedom which to which still stands in the Municipal Park.

After World War 2, the situation of the town was very hard. Many inhabitants lost their lives during the war, and economic activity slumped. Only after the construction of Nowa Huta in the late 1950s did Niepołomice begin to develop again.

Following the end of communist era, Niepołomice started to be ruled by people elected in democratic elections. On 7th June 1990 the Town Council elected Stanisław Kracik as mayor. In 1993 he became the first inhabitant of Niepołomice to win a seat in the Polish Parliament. His term of office marked the beginning of the town’s rapid development. Today Niepołomice has a population of 22,000 and is regarded as a model of good management.

Źródło: www.niepolomice.eu

,

Dodaj komentarz