HF26DN z okazji 26 Dni Niepołomic

Posted by on 17 czerwca 2017

HF26DN z okazji 26 Dni Niepołomic

W dniach od 2 do 4 czerw­ca w ete­rze pra­co­wa­ła sta­cja HF26DN z oka­zji 26 Dni Niepołomic. 

Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 152 QSO z 21 kra­ja­mi m.in. z Czech, Litwy, Sło­wa­cji, Bia­ło­ru­si, Węgier, Chor­wa­cji, Nie­miec, Rosji, Ser­bii, Buł­ga­rii czy Francji.
Log­bo­ok dostęp­ny pod adre­sem: http://sp9moa.moa.edu.pl/hf26dn/

 

error: Content is protected !!