HF800OBS – podsumowanie


W dniach od 12 do 18 września Niepołomicki Klub Krótkofalowców pracował spod znaku okolicznościowego HF800OBS. Stacja pracowała z okazji 800-lecia Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach.

Klasztor mniszek w Staniątkach jest najstarszym klasztorem benedyktynek w Polsce. Ufundował go przed rokiem 1228 (może około 1216?) Klemens Jaksa Gryfita dla swojej córki Wizenny. Konsekracja kościoła miała miejsce w roku 1238, a ostateczne zatwierdzenie fundacji (przez papieża Innocentego III) w 1253. Jaksa wyposażył klasztor w całe swoje dziedzictwo, a więc w obszerne włości, z których obecnie nic już nie pozostało oprócz klasztornego ogrodu. Najprawdopodobniej już w średniowieczu przyjmowano tu dziewczęta na wychowanie, co dało początek szkole klasztornej. Szczególny rozkwit opactwa miał miejsce w XVII wieku, kiedy liczyło ono zwykle ponad 50 zakonnic. Po rozbiorach ten klasztor jako jedyny w zaborze austriackim uniknął naznaczenia mu limitu liczebności, toteż w XX wieku mógł wspomóc personelem odradzający się klasztor w Wilnie oraz zasiedlić ponownie skasowany klasztor w Nieświeżu. Po drugiej wojnie światowej władze PRL skasowały szkołę, odebrały resztę posiadanej jeszcze ziemi i czasowo (1954-1956) przesiedliły zgromadzenie do klasztoru w Alwerni. Ani po powrocie sióstr, ani po zmianie ustroju szkoła nie została reaktywowana. Część dawnej ziemi klasztornej (bardzo małą) udało się odzyskać już w czasach III Rzeczypospolitej, ale została natychmiast sprzedana dla opłacenia najkonieczniejszych remontów w kościele.
Reguła św. Benedykta została napisana we Włoszech w wieku VI. Już więc od piętnastu stuleci jest zachowywana przez liczne wspólnoty zakonnic, takich jak bene-dyktynki, benedyktynki sakramentki, cysterski i inne. W Polsce szczególny rozkwit zakonu benedyktynek przypada na wieki XVII-XVIII, kiedy istniało w Królestwie Pol-skim i Wielkim Księstwie Litewskim łącznie 24 klasztory. Większość z nich została jednak w wieku XIX skasowana przez rządy zaborcze. Obecnie klasztorów benedyktynek jest w Polsce dziewięć; tworzą one związek zwany Kongregacją p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce. Zgromadzenie liczy 18 zakonnic.

W sobotę 17 września w przeddzień uroczystości jubileuszowych dzięki uprzejmości Siostry Ksieni mieliśmy przyjemność pracować z terenu ogrodów klasztornych.

obs

Przez tydzień pracy stacji zostało przeprowadzonych 1020 łączności z korespondentami z 52 krajów m.in. z Polski, Włoch, Niemiec, Francji, Białorusi, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Estonii, Albanii, Mołdawii, Armenii, Cypru, Kazachstanu, Walii, Anglii, Uzbekistanu, Rosji a także z USA, Japonii, Madery oraz Brazylii.

map_hf800obs

Podział łączności pod względem emisji i pasm:

tabela-hf800obs

Ostateczny Logbook stacji HF800OBS

 
,

Dodaj komentarz