II Ćwiczenia Łączności Kryzysowej – 05.07.2016r.


Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa w Niepołomicach, otrzymaliśmy zgodę na wjazd samochodem na zamknięty teren Puszczy Niepołomickiej oraz wykonanie testów łączności radiowej. Naszym celem było określenie, czy stacje domowe będą miały łączność z pojazdem wyposażonym w radiostacje i znajdującym się wewnątrz Puszczy, czyli w terenie bardzo trudnym radiowo. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, taki pojazd mógłby dotrzeć do miejsca prowadzenia akcji ratunkowej i przekazywać informacje do naszych stacji domowych lub bezpośrednio do miejsc zarządzania kryzysowego (np. OSP).
Przeprowadzony test dotyczył łączności w paśmie 2 metry, 70 cm oraz CB (kanał 26). Chcieliśmy sprawdzić również możliwość łączności przez przemienniki SR9P (Pawełek) oraz SR9K (Siercza). Oprócz stacji domowych dwóch kolegów pracowało z miejsc położonych ponad poziomem lasu – Dąbrowa (248 m n.p.m) oraz Brzezie (284 m n.p.m). Samochodem po Puszczy poruszali się koledzy Andrzej SQ9MUP oraz Franek SQ9FSZ, testując łączność z ośmiu miejsc w terenie zalesionym. Andrzej obsługiwał radiotelefony samochodowe, Franek zapisywał raporty i dodatkowo na każdym punkcie sprawdzał łączność z małego ręcznego radia z krótką anteną.
Wyniki testów pokazały, że używając dużej mocy (25 wat) w paśmie 2 metry jesteśmy w stanie porozumieć się z pojazdem w każdym miejscu Puszczy Niepołomickiej. Gorzej wypada pasmo 70 cm, które jest mocno tłumione przez drzewostan oraz przeszkody terenowe. Słabo wypadła łączność w paśmie CB, tylko dobrze wyposażone stacje bazowe mogły ją nawiązać z pojazdem Andrzeja SQ9MUP. Ciekawe wyniki dały testy łączności z radiotelefonem ręcznym. Jedynie najwyżej położona stacja w Brzeziu odbierała bezbłędnie korespondencję Franka (stacja w Dąbrowie znacznie gorzej a stacje bazowe zupełnie nie odbierały sygnału). Natomiast pewną łączność z pojazdu zapewnił przemiennik SR9P na Koskowej Górze (zarówno pasmo 2 metry jak i 70 cm).

Przeprowadzone ćwiczenia dostarczyły dużo ciekawego materiału do analiz i przemyśleń (szczegółowy raport w załączeniu). Dzień klubowy 21.07.2016 r. przeznaczyliśmy na podsumowanie testów i wyznaczenie dalszych działań. W spotkaniu uczestniczył również dr Ryszard Dulski, służąc swoją szeroką wiedzą na temat łączności w warunkach ekstremalnie trudnych. W trakcie burzliwej dyskusji wyłonił się jeden główny wniosek – aby zapewnić łączność z terenu Puszczy Niepołomickiej za pomocą małego radiotelefonu, który zwykle znajduje się w kieszeni każdego krótkofalowca, musimy zbudować przemiennik w dobrej lokalizacji (duża wysokość n.p.m.). Taki przemiennik powinien wyłowić słaby sygnał z radiotelefonu, wzmocnić go i przekazać dalej. Bez tego zabiegu nie jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić korespondencji z wnętrza Puszczy Niepołomickiej. Możemy to zrobić za pomocą radiostacji samochodowej, ale nie zawsze mamy okazję wjechać na teren lasu naszym pojazdem 🙂
Dalszymi działaniami muszą być poszukiwania dobrych (wysokich) miejsc odpowiednich na lokalizację przemiennika oraz „osłuchanie ich” w łączności z małym ręcznym radiotelefonem.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem:

II Ćwiczenia Łączności Kryzysowej PDF

 

,

Dodaj komentarz