Jazy 2019

Posted by on 15 sierpnia 2019

Jazy 2019

2 czerw­ca przy koście­le na Jazach odbył się Pik­nik Rodzin­ny, na któ­rym tra­dy­cyj­nie nie zabra­kło Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA. Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji Mariu­sza SP9HSQ.

error: Content is protected !!