Jodłówka Tuchowska 2018

Posted by on 15 sierpnia 2019

Jodłówka Tuchowska 2018

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA na spo­tka­niu w Jodłów­ce Tuchow­skiej. Zapra­sza­my na rela­cje fil­mo­wą autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ!

error: Content is protected !!