Kolejna wizyta u Pana Ryszarda

Autor: 8 kwietnia 2016

Kolejna wizyta u Pana Ryszarda

Kil­ka tygo­dni temu eki­pa SP9MOA w skła­dzie Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP, Jurek SP9FBT i Tomek SP9TOM wybra­li się z kolej­ną wizy­tą do dr Ryszar­da Dul­skie­go.

To co tam zoba­czy­li przed­sta­wia poniż­szy film:

 

 

 

error: Content is protected !!