Kwietniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 11 kwietnia 2017

Kwietniowy numer Gazety Niepołomickiej

Uka­za­ło się już kwiet­nio­we wyda­nie Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim kolej­na część cyklu “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”. Tym razem Mariusz SP9HSQ roz­wi­ja temat anten. Czy­tel­nik może się dowie­dzieć czym jest zysk ante­ny i jak ją zbu­do­wać . Zapra­sza­my do lektury!!!

Peł­ny numer Gaze­ty dostęp­ny TUTAJ

error: Content is protected !!