Marcowe wydanie Gazety Niepołomickiej

Posted by on 11 kwietnia 2017

Marcowe wydanie Gazety Niepołomickiej

Uka­za­ło się już mar­co­we wyda­nie Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim kolej­na część cyklu “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”. Tym razem Mariusz SP9HSQ opo­wia­da czym są i jak dzia­ła­ją ante­ny. Zapra­sza­my do lektury!!!

Cały numer Gaze­ty dostęp­ny TUTAJ

error: Content is protected !!