Marcowy numer Gazety Niepołomickiej

Autor: 29 lutego 2016

Marcowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny mar­co­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim czwar­ta już część cyklu “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”.

Tym razem Mariusz SP9HSQ wyja­śnia jak roz­cho­dzą się fale radio­we i czym jest pro­pa­ga­cja.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry!!

Cały numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej dostęp­ny TUTAJ.

luty 2016

error: Content is protected !!