Pierwsze ćwiczenia na paśmie 2m – 18.10.2015r.


Niepołomicki Klub Krótkofalowców w porozumieniu z lokalnymi władzami, zamierza w niedalekiej przyszłości stworzyć system łączności kryzysowej na terenie Gminy Niepołomice. Łączność taka byłaby wykorzystywana w przypadku wystąpienia kataklizmów i klęsk żywiołowych, podczas których kanały łączność profesjonalnej często ulegają zniszczeniu.

Jednym z zagrożeń mogącym wystąpić na terenie naszej gminy jest groźba powodzi i podtopień.

Krótkofalowcy powinni zapewnić łączność zapasową z miejsc prowadzenia akcji ratowniczej wzdłuż wałów wiślanych.

W związku z tym w dniu 18.10.2015 roku przeprowadziliśmy pierwsze ćwiczenia w paśmie 2 metrów, mające na celu zbadanie możliwości prowadzenia łączności ze stacją przenośną małej mocy znajdującą się w miejscach, w których najczęściej jest prowadzona akcja ratownicza. Kolega Michał SQ9ZAY wraz z Frankiem i Jakubem przemieszczali się wzdłuż wałów wiślanych od mostu w Ispinii aż do żwirowni na Grabiu, pracując z urządzenia ręcznego w dwóch konfiguracjach (5 W i antena teleskopowa oraz 1 W i „koci ogon”). Sprawdziliśmy łączność z 10 lokalizacji, dodatkowo z miejsca napełniania worków (żwirownia na Woli Batorskiej) oraz z dwóch miejsc wylewania rzeki Podłężanki. Łączności były prowadzone ze stacją klubową SP9MOA oraz stacjami domowymi krótkofalowców (Janek SP9BCH – Niepołomice Centrum, Andrzej SQ9MUP – Podłęże, Jurek SP9FBT – Nowa Huta, Rafał SQ9IAB – Wieliczka, Patryk SQ9OZG – Niepołomice Ples, Andrzej SQ9ZAS – Dąbrowa, Marcin SQ9ZAP – Kłaj, stacje nasłuchujące: Mariusz SP9HSQ – Niepołomice Piaski, Gerard SQ9KWT – Niepołomice Góra Wężowa).

Wyniki testów pokazują, że najtrudniejszym terenem dla zapewnienia łączności są okolice Lasu Ispinia i Chobotu. W tym przypadku stacja klubowa oraz większość stacji domowych nie słyszały stacji terenowej, przekazanie korespondencji było możliwe tylko przy udziale innej stacji domowej. Dokładny raport słyszalności przedstawiamy poniżej.

Dzięki przeprowadzonemu ćwiczeniu zdobyliśmy bardzo cenny materiał, który będzie wykorzystany podczas budowy sieci łączności kryzysowej. Przede wszystkim konieczne jest zmodernizowanie stacji klubowej SP9MOA, która pełniąc w przyszłości rolę centrum zbierania informacji ze stacji terenowych, powinna swoim zasięgiem obejmować pełny obszar Gminy Niepołomice. Nie będzie wówczas konieczności uruchamiania stacji pośredniczących w przekazywaniu meldunków z terenu.

Podczas dyskusji na temat wyników testu powstało wiele pomysłów na kolejne ćwiczenia, które będą realizowane niebawem.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania pierwszych ćwiczeń.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

,

Dodaj komentarz